Ilıca Otel

Ilıca Otel’in bahçesinde yer alan kafeteryada bölgenin iklimsel etkisini azaltmak ve çeşitli iklim koşullarında yaşanabilir kılmak amacıyla Metis Demir Çelik firmasıyla ortak yürütülen çalışmamız neticesinde uygulanan membran yapı, istekleri fazlasıyla yerine getiriyor.